Ремонт на автомобили след градушка се основава на специфична техника за премахване на вдлъбнатини по автомобила причинени от градушка или други предмети. Използват се метални пръти и чукове.

Прилаганата техника, както и използваната технология е много изгодна и икономически – печеливша.

С помощтта на специални инструменти специалистите в областта премахва образувалите се вдлъбнатини от вътрешната страна на автомобила. За тази, цел те използват, специализиран инструментариум,. Ако инструментът е малък и кръгъл (както от градушка ) системата се използва системата чук. Съответната система е така наречената “ лепило “ система, която се позволява, за да се отстрани пробив от външната страна, на автомобила, което ефективно, а също така спестява време и средства. Методът за Ремонт на автомобили след градушка се състои основно от няколко етапа.

1. Работникът сам определя позицията, начина, по който може да постигне желаните резултати, а също и по искане на клиента оценява приблизителната цена на ремонта.

2 . Работникът избира подходящия инструмент в зависимост от повредата, включва се ултравиолетовата светлина и стартира работния процес.

3 . Средно ремонтът отнема от 20 до 30 минути. В зависимост от броя, размера и степента на уврежданията по автомобила.

На първо място,технологията е подходяща за прилагане само в случайте , когато боята на автомобила е със запазена цялост, тоест запазена е изцяло нейната цялост.

Друго важно условие е да се няма вдлъбнатини по автомобилите, при който наличната боя е с влошено, като пример тук могат да се посочат автомобили, който са на повече от 15 години, а също и коли, които са били пребоядисани преди.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.