Модулите за централно заключване биват два вида – оригинални и допълнително монтирани. Оригиналните са поставени фабрично от производителя. Ключовете на всички автомобили, които фабрично имат модул за централно заключване, са ключове с дистанционно.
Оригиналните модули за централно заключване имат множество други функции освен това да отключват и заключват автомобила. Те контролират отварянето и затварянето на прозорците, както и други операции, за които е отговорна електрониката. Пример за това са различните светлини на автомобила.
Когато модулът за централното заключване се повреди, функциите, които той контролира спират да работят. Тогава автомобилът може да бъде отворен само по механичен начин чрез перото на ключа. В тези случаи има два варианта. Единият е оригиналният модул да бъде ремонтиран. Вторият е да бъде заменен и на негово място да бъде поставен нов.
Най-често проблемите идват от дефектирали елементи по платката на модула. След като бъде демонтиран и проблема отстранен, следва монтаж. Тези действия трябва да бъдат поверени в ръцете на добри специалисти, които наистина умеят професионално да боравят с електроника. Гарантираме за качеството на предлаганите услуги.
Подчертаваме, че понеже проблемът може да е от различно естество, цената на ремонта варира в широки граници.